0

ALATI ZA KERAMIČAREAlati za keramičare: gleteri, križići, klinci, nivelatori, štitnici za koljena... olakšati će i ubrzati posao svakom keramičaru, a kvalitetno odrađeni radovi donijeti će dugotrajno zadovoljstvo korisnicima.