0

POROBETONZadržite toplinu tamo gdje želite! Porobeton blokovi  - za gradnju s vrhunskom toplinskom izolacijom, velikom nosivošću, otpornošću na požare, potupotresni su, te imaju višenamjensku uporabu. Objekti građeni porobetonom su trajni, sigurni i zdravi za življenje.